Äldremottagning

Victoria Äldremottagning erbjuder primärvård till Dig som är över 75 år.

Vi arbetar aktivt med att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser med fokus på äldres fysiska och psykiska hälsa.


Äldrevårdcentralen erbjuder kvalificerad vård och samverkan i vårdkedjan så att du ska känna dig trygg och veta vart du i första hand ska vända dig för att få hjälp.


Vi arbetar med att bevara hälsa och förebygga ohälsa genom insatser som bl.a. läkemedelsgenomgångar, hembesök och rehabilitering. Vi utför hälsosamtal och ordnar föreläsningar i bl.a. fallprevention, kost samt andra hälsofrämjande ämnen. Hos oss kan även närstående få stöd.


Victoria Äldrevårdcentral har specialistutbildad distriktssköterska och tillgång till geriatrisk kompetens. (Geriatrik - läran om åldrandets sjukdomar)
Vi tar emot varje patient med Omtanke - Vänlighet - Service. Välkommen!

Kontakta oss

Lilla Högestensgatan 2

216 32 Limhamn

 040-6028035

KONTAKTA

Victoria Vård & Hälsa

Lilla Högestensgatan 2

216 32 Limhamn

TLF: 040-602 80 30

Email:

Om oss

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och är en vårdcentral som under samma tak bedriver specialistvård. Oavsett vem du är eller var du bor är du välkommen till oss.